Graphic Print Pack Group

Vision og Værdier

Vision

Vi vil levere markedets bedste kvalitet set ud fra alle aspekter af samarbejdsrelationen. Dette sker gennem konstant udvikling af egne og vore partners kompetencer. Herved sikre vores kunder størst muligt udbytte og rentabilitet af deres samarbejdsinvestering.

Vi vil ikke kunne alt,
men vi vil være bedst, til det vi kan …


Værdier i samarbejdet

Samarbejdsrelationen med vores kunder og partnere bygger på simple, men for os væsentlige værdier:

  • Tillid og åbenhed i samarbejdsrelationen
  • Troværdighed i og om indgåede aftaler
  • Fleksibilitet gennem tro på muligheder, ikke begrænsninger
  • Kontinuerlig udvikling til optimering af udbyttet for alle parter
  • Skabe langvarige samarbejdsrelationer

Graphic Print & Pack Group . Hyrdestræde 1A 1 . DK-6000 Kolding . Tel +45 25 46 00 50 . info@gppg.dk