Graphic Print Pack Group

Grafiske Trykkoncepter

I tæt samarbejde med vores kunder skaber GPPG optimering af grafiske trykløsninger ud fra de mål, der er fastlagt for publikationen. Uanset om det omhandler brochurer, kataloger, tidsskrifter, bøger, posters etc., tilbyder GPPG at indtræde i opstartsfasen og bidrage i processen med højnelse af kvalitets-, produktions- og distributionsmæssige aspekter til sikring af optimerende kommunikationsløsninger.

Med sammensætningen af partnere indenfor produktion af grafiske trykløsninger har GPPG sikret, at vi kan imødekomme ethvert krav og behov, uden at dette sker på bekostning af kvalitet eller konkurrencekraft. Derudover sikrer sammensætningen, at vi servicerer vores kunder ved både mindre og større opgaver uanset krav til forædling i trykket. Sidst skaber kombinationen mellem inden- og udenlandske partnere mulighed for optimering, uanset hvilke krav vi mødes med i relation til leveringstiden.

GPPG’s grafiske trykkoncepter optimeres indenfor 2 trykprocessor:

  • Ark Tryk i op til 6 + 0 farver + lak eller 5 + 5 farver In-Line
     
  • Rotationstryk i op til 4 + 4 farver, og udskydningsmulighed for 16, 32 eller 48 sider

Vores struktur og koncepter betyder, at GPPG kan indgå som en objektiv samarbejdspartner i løsning af vores kunders behov indenfor trykte publikationer mm., da alle kompetencer besiddes i eget regi. Herigennem rådgiver og servicerer vi ud fra kvalitative og økonomiske aspekter og sikrer en samlet optimering af vores kunders investering i trykte publikationer og herigennem maksimering af markedsføringsindsatsen.

 

Graphic Print & Pack Group . Hyrdestræde 1A 1 . DK-6000 Kolding . Tel +45 25 46 00 50 . info@gppg.dk